W związku z wejściem obowiązku od dnia 01 lipca 2018  wysyłania plików JPK na żądanie Urzędu Skarbowego przypominamy o konieczności posiadania odpowiedniego programu do wystawiania faktur, który ma możliwość takiej wysyłki. Faktury począwszy od 01 lipca powinny być już wystawiane w formie elektronicznej (nie ma już możliwości wypisywania faktur ręcznie na gotowych druczkach).

Ponadto informujemy, iż obowiązkiem tym zostali objęci zarówno podatnicy VAT czynni, tzw. Vatowcy jak również podmioty zwolnione z VAT, czyli niepodlegający na ten czas do VAT-U.