Skip to main content Skip to search

Aktualności

Zmiany w 2019r. – Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa – jest to nowy podatek, który został wprowadzony od dochodów osób fizycznych osiągniętych od 2019 roku (pierwsza jego zapłata będzie konieczna do 30 kwietnia 2020 roku). Podatkiem tym objęta zostanie nadwyżka sumy dochodu ponad 1 mln PLN. Oznacza to, że osoby osiągające roczny dochód powyżej 1 mln złotych będą zobowiązane do złożenia osobnej deklaracji i opodatkowania nadwyżki ponad 1 mln podatkiem w wysokości 4% podstawy opodatkowania. Podstawę tą będzie można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Read more

Obowiązek JPK

W związku z wejściem obowiązku od dnia 01 lipca 2018  wysyłania plików JPK na żądanie Urzędu Skarbowego przypominamy o konieczności posiadania odpowiedniego programu do wystawiania faktur, który ma możliwość takiej wysyłki. Faktury począwszy od 01 lipca powinny być już wystawiane w formie elektronicznej (nie ma już możliwości wypisywania faktur ręcznie na gotowych druczkach).

Ponadto informujemy, iż obowiązkiem tym zostali objęci zarówno podatnicy VAT czynni, tzw. Vatowcy jak również podmioty zwolnione z VAT, czyli niepodlegający na ten czas do VAT-U.

Read more

ZUS – nowe zasady opłacania składek od 2018r !

Informujemy, że od 01 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady opłacania składek ZUS

*Każdy przedsiębiorca otrzyma swój własny, indywidualny rachunek do wpłat

*Informację o numerze rachunku składowego ZUS wyśle pocztą do końca grudnia 2017 – jeżeli Państwa adres uległ zmianie proszę o jak najszybsze zgłoszenie nowego adresu do korespondencji !

*Zamiast kilku przelewów na różne rachunki bankowe wystarczy jeden zwykły przelew, którym opłacać się będzie wszystkie składki (społeczne, zdrowotne, FP)

*Nie będzie możliwości opłacenia składek na dotychczasowe rachunki do wplat – będą one zamknięte

*Nie będzie można opłacić tylko bieżących składek, bez uregulowania zaległości – wpłata najpierw pokryje zaległości z odsetkami a dopiero potem bieżące składki.

Read more