Skip to main content Skip to search

Oferta

PIT, ZUS, CIT, Kadry, BHP

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców z każdej branży działających na terenie kraju i poza jego granicami.

Rozliczamy podmioty o różnej formie prawnej:
• spółki z o.o.,
• spółki jawne,
• spółki cywilne,
• osoby fizyczne,

 

Podstawowy zakres świadczonych usług obejmuje:
Pełna księgowość

• tworzenie planu kont
• pomoc przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości
• ewidencja kosztów i przychodów
• ewidencja podatku od towarów i usług
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• uzgadnianie kont rozrachunkowych
• sporządzanie zestawienia obrotów i sald
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie sprawozdań do GUS-u
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• obsługa pracowników
• rozliczenia właścicieli
• sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
• przygotowanie przelewów do US i ZUS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

• ewidencja kosztów i przychodów
• ewidencja podatku od towarów i usług
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie sprawozdań do GUS-u
• sporządzanie deklaracji podatkowych
• obsługa pracowników
• sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
• przygotowanie przelewów do US i ZUS

Sprawy kadrowo – płacowe

• prowadzenie akt osobowych
• prowadzenie kart urlopowych
• prowadzenie ewidencji czasu pracy
• naliczanie wynagrodzeń
• sporządzanie kartotek wynagrodzeń
• sporządzanie deklaracji miesięcznych na zaliczkę podatku dochodowego od pracowników – PIT-4
• sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników – PIT-11/8B
• sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
i wyrejestrowujących do ZUS
• sporządzanie raportów RMUA • przygotowanie przelewów do US i ZUS

Dodatkowo oferujemy Państwu za naszym pośrednictwem :
• obsługę w zakresie BHP i P.poż.,
• usługi informatyczne (oprogramowanie, serwis urządzeń komputerowych, zakup i serwis kas fiskalnych),