Danina solidarnościowa – jest to nowy podatek, który został wprowadzony od dochodów osób fizycznych osiągniętych od 2019 roku (pierwsza jego zapłata będzie konieczna do 30 kwietnia 2020 roku). Podatkiem tym objęta zostanie nadwyżka sumy dochodu ponad 1 mln PLN. Oznacza to, że osoby osiągające roczny dochód powyżej 1 mln złotych będą zobowiązane do złożenia osobnej deklaracji i opodatkowania nadwyżki ponad 1 mln podatkiem w wysokości 4% podstawy opodatkowania. Podstawę tą będzie można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.